esseker-group

O Esseker grupi

Grupacija ESSEKER GROUP djeluje na tržištu od 2005. godine.

 

Esseker grupa d.o.o. pod sadašnjim imenom djeluje od 2005 godine te posluje sa svojim domaćim i stranim poslovnim partnerima na tržištu koje obuhvaća sve zemlje iz regije jugo-istočne Europe. 

U suradnji sa svojim poslovnim partnerima te samostalno navodimo samo neke od usluga koje Vam pruža Esseker grupa d.o.o.:

- Ispitivanje tržišta

- Savjetovanje u vezi s poslovanjem

- Kupnja i prodaja roba

- Nekretnine

- Proizvodnja hrane i pića (restoran-catering)

- Proizvodnja i trgovina električnom energijom (solarni paneli)

- Proizvodnja galanterije

- Prodaja nafte, mrkog uglja i petrol koksa 

- Prodaja investicijskog zlata i srebra

- Financiranje kooperanata u poljoprivrednoj djelatnosti